Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

co można przewozić w cysternie

Co można przewozić w cysternie?

Cysterny pełnią bardzo ważną funkcję w transporcie drogowym, ponieważ umożliwiają bezpieczny przewóz towarów w stanie płynnym lub gazowym. Aby zostać kierowcą auta z taką naczepą, należy posiadać prawo jazdy kategorii C+E oraz uprawnienia ADR. Nasza agencja – Delta HR – aktywnie poszukuje kierowców cystern do pracy w Niemczech. Jesteś zainteresowany? Sprawdź, z jakim ładunkiem najczęściej mają do czynienia przewoźnicy!

Cysterna – co to za rodzaj naczepy?

Mianem cysterny określamy zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym, służący do przewozu materiałów w stanie ciekłym i gazowym. W cysternie można również transportować ładunki sproszkowane lub granulowane. Zgodnie z przepisami ADR wyróżniamy następujące rodzaje cystern:

 • cysternę stałą, czyli zbiornik, który stanowi integralną część ciężarówki,
 • cysternę przenośną, czyli zbiornik multimodalny,
 • cysternę odejmowalną, czyli zbiornik, który można przenosić tylko wtedy, gdy jest pusty,
 • kontener-cysterna, czyli kontener zawierający zbiornik,
 • pojazd-cysterna, czyli pojazd, który jest konstrukcyjnie przystosowany do przewozu ładunków w stanie płynnym i gazowym.
 • MEGC, czyli specjalny zbiornik przeznaczony do transportu gazów.

Cysterny mogą być wyposażone w różne urządzenia, takie jak pompy do ładowania i rozładunku, czujniki ciśnienia, termometry czy zawory bezpieczeństwa, które ułatwiają pracę z konkretnym ładunkiem i gwarantują bezpieczną dostawę do odbiorcy.

Co przewozi się w cysternach?

Cysterny znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, od przewozu paliw, przez chemikalia, aż po produkty spożywcze i gazy przemysłowe oraz medyczne. Z jakimi ładunkami najczęściej mają do czynienia kierowcy zawodowi?

Płyny:

 • paliwa (cysterna z paliwem) – benzyna, olej napędowy, olej opałowy,
 • oleje roślinne: olej rzepakowy, sojowy, słonecznikowy itp.,
 • produkty chemiczne: kwasy (np. kwas siarkowy, azotowy), zasady (np. wodorotlenek sodu), rozpuszczalniki,
   
 • produkty spożywcze: mleko (cysterna z mlekiem), soki, koncentraty, przeciery
 • ścieki i inne odpady płynne.

Gazy:

 • gaz ziemny (cysterna z gazem),
 • propan-butan (LPG),
 • tlen, azot, argon i inne gazy techniczne,
 • hel,
 • gazy medyczne, np. tlen medyczny.

Materiały sypkie i granulowane:

 • piasek, sól drogowa,
   
 • nawozy granulowane,
 • materiały budowlane np. cement,
 • pasze dla zwierząt.

Materiały niebezpieczne i chemikalia:

 • substancje toksyczne,
 • materiały łatwopalne,
 • materiały żrące,
 • materiały radioaktywne (w specjalnych cysternach).

Konstrukcja i wyposażenie cysterny musi być odpowiednio dostosowane do rodzaju i właściwości przewożonej substancji, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i skuteczność transportu.

Dlaczego kierowca cysterny musi mieć uprawnienia ADR?

Uprawnienia ADR są wymagane do prowadzenia cysterny, ponieważ wiele materiałów przewożonych w cysternach, jest klasyfikowanych jako niebezpieczne, a transport tych substancji wiąże się z ryzykiem dla zdrowia ludzi, bezpieczeństwa drogowego oraz środowiska naturalnego. Kierowca, który zasiądzie „za sterami” cysterny musi:

 • zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie właściwości i zagrożeń różnych materiałów niebezpiecznych, co pozwala lepiej rozumieć ryzyko związane z ich przewozem;
 • zostać przeszkolony w zakresie procedur bezpieczeństwa dotyczących załadunku, rozładunku i transportu materiałów niebezpiecznych;
 • wiedzieć, jak się zachować w sytuacjach awaryjnych np. kiedy ładunek wydostanie się poza zbiornik;
 • doskonale znać przepisy ADR i stosować je w praktyce.

Ponadto kierowca cysterny musi być osobą odpowiedzialną, sumienną i potrafiącą dobrze zarządzać stresem w sytuacjach awaryjnych.

Jak zdobyć uprawnienia ADR?

Uprawnienia ADR do przewozu towarów niebezpiecznych uzyskuje się poprzez odbycie profesjonalnego szkolenia i zdanie egzaminu. Proces zdobywania tych uprawnień może się nieznacznie różnić w zależności od kraju, ale podstawowe etapy są bardzo podobne. Na początek trzeba wybrać kurs organizowany przez certyfikowany ośrodek szkoleniowy. Kurs ADR składa się z zajęć teoretycznych, podczas których uczestnicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych, rodzajami towarów, ich klasyfikacją, oznakowaniem oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Obowiązkowa jest również część praktyczna kursu wraz ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu. Składa się on z części pisemnej (testowej) oraz, w niektórych przypadkach, praktycznej. Egzamin jest organizowany przez odpowiednie instytucje państwowe (w Polsce jest to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego). Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji ADR, które uprawnia go do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo to jest ważne przez 5 lat.

Ile litrów mieści się w cysternie?

Pojemność cysterny może się znacznie różnić w zależności od jej przeznaczenia, konstrukcji i wymogów przewozu. Najpopularniejsze zbiorniki, cysterny samochodowe, mają pojemność od około 10 000 litrów do 40 000 litrów. Mniejsze zbiorniki o pojemności od 450 do 3000 litrów, zwykle są używane do przewozu materiałów niebezpiecznych. Z kolei pojemność cystern do przewozu gazów podawana jest nie w litrach, a w m³.