Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Jak aplikować o Kindergeld w Niemczech?

Kindergeld to zasiłek rodzinny, który przyznawany jest przez niemiecki rząd pracownikom posiadającym legalne zatrudnienie na terenie Niemiec. Kierowcy zawodowi, którzy pracują za zachodnią granicą i odprowadzają składki od swojego wynagrodzenia, także mogą skorzystać z takiej formy wsparcia finansowego. Ile wynosi Kindergeld w 2024 roku? Jakie kroki trzeba podjąć, aby otrzymać taki zasiłek?

Kindergeld – komu przysługuje?

Zasiłek Kindergeld przysługuje każdej osobie, która posiada legalne zatrudnienie w Niemczech. Warunkiem uzyskania wspomnianego wyżej wsparcia finansowego jest to, by pracodawca odprowadzał składki pracownicze w określonej wysokości do budżetu państwa, co musi zostać potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Pracownik otrzymuje Kindergeld na wniosek, a pieniądze przysługują na każde dziecko, które znajduje się w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Mowa tu zarówno o dzieciach biologicznych, jak i przysposobionych i zaadoptowanych. Kindergeld przyznawany jest bez wyjątku wszystkim dzieciom do 18. roku życia, a także dzieciom bezrobotnym (do 21. roku życia) i kontynuującym naukę po szkole średniej (do 25. roku życia). Zasiłek można otrzymać również na wnuki, ale tylko pod warunkiem, że to dziadkowie są ich opiekunami prawnymi.

Kindergeld – jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Aby otrzymać Kindergeld w Niemczech, należy złożyć odpowiedni wniosek (stacjonarnie lub online) w Familienkasse, czyli urzędzie ds. świadczeń rodzinnych, który jest częścią Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit). Proces ten wymaga dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających tożsamość, status prawny w Niemczech, informacje o dzieciach oraz dane dotyczące zatrudnienia lub innej aktywności zawodowej wnioskodawcy. Po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji, zasiłek jest wypłacany miesięcznie, bezpośrednio na konto bankowe uprawnionego.

Ważne jest, aby wniosek był dokładnie i prawidłowo wypełniony oraz aby wszelkie zmiany w sytuacji rodzinnej lub zawodowej były na bieżąco aktualizowane w urzędzie, aby uniknąć problemów z wypłatą świadczenia. Jeśli nie masz głowy do załatwiania tego typu formalności, możesz skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej, która zrobi to za Ciebie. Wiąże się to co prawda z dodatkową opłatą, ale za to masz gwarancję, że „papiery” zostaną wypełnione prawidłowo, a cała procedura zakończy się sukcesem. Wypełnianiem wniosków o Kindergeld zajmują się niektóre biura rachunkowe w Polsce, a także agencje pośrednictwa pracy.

Wniosek o Kindergeld – jak długo czeka się na jego weryfikację?

Czas weryfikacji wniosku o Kindergeld w Niemczech może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak bieżące obciążenie pracy urzędu, kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także konieczność ewentualnego dostarczenia dodatkowych informacji lub zaświadczeń. Zwykle proces ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Większość formalności udaje się załatwić w okresie od 4 do 6 tygodni.

Kindergeld – ile wynosi zasiłek na jedno dziecko?

W 2024 roku zasiłek Kindergeld wynosi 250€ miesięcznie na każde dziecko z gospodarstwa domowego wnioskodawcy. W przeliczeniu na złotówki, w zależności od aktualnego kursu walut, jest to około 1150 zł, co pozwala na pokrycie znacznych potrzeb finansowych dziecka w zakresie edukacji, zdrowia czy hobby. Nie da się ukryć, że Kindergeld jest solidnym wsparciem ekonomicznym dla rodziny, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokość polskich zasiłków. 

Co istotne, można pobierać Kindergeld i 800+ jednocześnie, jeśli tylko rodzina spełnia wszystkie kryteria uprawniające do korzystania z obu świadczeń – np. gdy ojciec będzie aktywny zawodowo w Niemczech, a matka będzie zajmować się domem w Polsce. Z kolei, gdy matka będzie mieć legalne zatrudnienie w Polsce, wysokość Kindergeld zostanie pomniejszona o kwotę zasiłku rodzinnego pobieranego w ojczyźnie.

Zwrot Kindergeld – w jakich sytuacjach rząd upomni się o zwrot zasiłku?

Niemieckie władze mogą zażądać zwrotu Kindergeld w kilku sytuacjach. Jeśli wniosek o Kindergeld zawierał nieścisłości, błędy lub nieprawdziwe informacje, które wpłynęły na decyzję o przyznaniu świadczenia, może to skutkować koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków. Innym powodem jest nieprawidłowe wykorzystanie świadczenia. Jeśli urzędnicy stwierdzą, że Kindergeld nie było przeznaczane na wsparcie dziecka/dzieci, na które zostało przyznane, może to również prowadzić do żądania zwrotu środków. Niemieckie władze wystąpią o zwrot zasiłku rodzinnego także wtedy, gdy wyjdzie na jaw, że wnioskodawca równolegle pobiera podobne świadczenie w innym kraju UE, niezgodnie z przyjętymi zasadami. W przypadku żądania zwrotu Kindergeld zaleca się kontakt z Familienkasse w celu wyjaśnienia sytuacji i ustalenia dalszego postępowania, w tym harmonogramu spłaty. W niektórych przypadkach możliwe jest również odwołanie się od decyzji o zwrocie świadczenia.

Zasiłek Kindergeld przysługuje kierowcom zawodowym, którzy są zatrudnieni u niemieckiego przewoźnika. Jeśli aktualnie szukasz pracy za granicą, zapraszamy do współpracy. Nasza agencja – Delta HR – znajdzie dla Ciebie atrakcyjną ofertę, pomoże w negocjacji wysokości wynagrodzenia i załatwi wszystkie formalności związane z zatrudnieniem.

Przeczytaj także: Co to jest Pakiet Mobilności?