Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

czas pracy kierowcy w Niemczech

Czas pracy kierowcy zawodowego w Niemczech – tachograf

Czas pracy kierowców w Niemczech – najważniejsze informacje 

Myślisz o rozpoczęciu pracy jako kierowca C+E w Niemczech? To może być bardzo korzystne rozwiązanie, zarówno z uwagi na wysokie zarobki, jak i bardzo elastyczne możliwości zatrudnienia (np. w systemach 2/1 czy 2/2). Podobnie jak w Polsce, praca kierowców podlega ścisłemu nadzorowi – głównie z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa na drodze. Jak to wygląda w praktyce? Jak kontroluje się czas pracy kierowcy zawodowego?  Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania. 

Czy czas pracy kierowców w Niemczech jest rejestrowany?

Czas pracy kierowców w Niemczech, tak jak w Polsce, podlega rejestracji. Jest ona bardziej restrykcyjna, ponieważ nadzorowani są także kierowcy pojazdów o DMC 2,5 a 3,5 t. Warto przy tym podkreślić, że chociaż obowiązek korzystania z tachografów w busach pojawi się dopiero 1 lipca 2026 roku, już teraz także kierowcy takich aut muszą rejestrować czas pracy. Natomiast w pojazdach powyżej 3,5 t istnieje bezwzględny obowiązek korzystania z tachografu. Jest to urządzenie montowane w pojazdach, które z dużą dokładnością rejestruje czas pracy kierowcy, a także zbiera informacje o pokonanym dystansie i prędkości, z jaką jechało auto. Informacje te zapisywane są na tarczy diagramowej lub, w przypadku nowocześniejszych tachografów, w pamięci cyfrowej. Po zakończonej jeździe kierowca jest odpowiedzialny za przechowywanie tarczy diagramowej lub pobieranie danych z pamięci cyfrowej tachografu. Inspektorzy drogowi lub pracownicy odpowiednich służb mogą przeprowadzać kontrole, podczas których sprawdzana jest zgodność czasu pracy kierowcy z obowiązującymi przepisami.

Co wchodzi w czas pracy kierowcy C+E w Niemczech?

Czas pracy kierowcy w Niemczech to nie tylko godziny, które pracownik spędza „za kółkiem”. Wliczają się do niego również okresy wykonywania innych obowiązków, w tym:

  • załadunku (także gdy kierowca jedynie nadzoruje jego wykonanie),
  • tankowanie pojazdu,
  • wypełnianie dokumentacji,
  • bardzo często także czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy.

Rozróżnienie to znajduje zastosowanie także w tachografach. Czas prowadzenia pojazdu oznacza się symbolem kółka, wykonywania innych obowiązków – symbolem młotka, a pozostawania do dyspozycji (jeżeli wiadomo, o której się kończy) – znakiem koperty. 

Co istotne za wszystkie te okresy kierowcy ciężarówki w Niemczech musi zostać wypłacone wynagrodzenie, co najmniej w ustawowej wysokości minimalnej. Od 01.10.2022 roku jest to 12 EUR brutto/h. 

Ile godzin tygodniowo może pracować kierowca w Niemczech?

Kwestie związane z czasem pracy kierowców zawodowych w Niemczech regulują:

  • § 21a ustawy o czasie pracy,
  • rozporządzenie WE 561/2006,
  • przepisy AETR.

Jak wynika z przepisów, kierowca zawodowy nie może pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo. Limit ten może być jednak wydłużony do 60 godzin – pod warunkiem, że średni czas pracy danej osoby na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy nie przekroczył 48 godzin tygodniowo. Maksymalny, tygodniowy czas pracy kierowcy nie podlega żadnym negocjacjom, ustępstwom ani modyfikacjom. Za naruszenie przepisów i przekroczenie dopuszczalnego limitu grożą wysokie kary finansowe, punkty karne, a w skrajnych przypadkach nawet zawieszenie prawa jazdy. Do odpowiedzialności pociągany jest przede wszystkim kierowca zawodowy, ale „gromy” mogą spaść również na przewoźnika, który ma obowiązek monitorowania czasu pracy swoich podwładnych.

Czas pracy kierowcy – ile cykli w tygodniu?

Kierowca zawodowy może może odbyć maksymalnie sześć cykli dobowych, które obejmują czas jazdy, pracę i odpoczynek, w ciągu jednego tygodnia. Mając na uwadze ten fakt, odpoczynek tygodniowy musi rozpocząć się najpóźniej na koniec 6 dnia pracy (licząc od poprzedniego odpoczynku tygodniowego). Przestrzeganie tych przepisów jest istotne, aby zapewnić kierowcom odpowiedni czas na regenerację, co jest niezbędne dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz koncentracji podczas wykonywania pracy zawodowej. Standardowy tygodniowy odpoczynek powinien trwać nieprzerwanie 45 godzin, podczas których kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, w których tygodniowy odpoczynek może zostać skrócony, ale nie powinien być on krótszy niż 24 godziny. W przypadku skrócenia czasu trwania odpoczynku tygodniowego konieczne jest zrekompensowanie go w innym terminie, jednak nie później niż w ciągu trzech tygodni od momentu, kiedy został wykonany niestandardowy odpoczynek trwający mniej niż 45 godzin.

Ile godzin dziennie może pracować kierowca w Niemczech?

Co do zasady czas pracy w Niemczech wynosi 8 godzin dziennie, ale może zostać wydłużony maksymalnie do 10 godzin dziennie. Może się tak stać pod warunkiem, że w ostatnich 6 miesiącach średni dzienny czas pracy nie przekraczał 8 godzin. 

Warto przy tym podkreślić, że czas pracy nie jest równoznaczny z liczbą godzin poświęconych na prowadzenie pojazdu. Tych może być maksymalnie 9 godzin dziennie, a 2x w tygodniu – 10 godzin dziennie. Jednak tu również obowiązują obwarowania – tygodniowo kierowca nie może spędzić „za kółkiem” więcej niż 45 h. 

Kierowcę zobowiązują również przerwy podczas jazdy – to minimum 30 minut na każde 6 godzin jazdy, a przy 9 godzinach jazdy dziennie – 45 minut. Czas ten może być podzielony na trzy 15-minutowe sekcje.  Choć godziny pracy kierowcy mogą być elastyczne, to ich dobowy limit musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czy prawo reguluje czas pracy kierowców zatrudnionych w ramach B2B?

Opisane powyżej przepisy prawa odnoszą się do kierowców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Nie oznacza to jednak, że osób samozatrudnionych nie obowiązują limity. Wręcz przeciwnie.

W modelu B2B obowiązują podobne zasady. Maksymalny czas pracy kierowcy nie powinien przekraczać 48 godzin tygodniowo. Okazjonalnie można wydłużać tydzień do 60 godzin, pod warunkiem, że średnia z ostatnich 4 miesięcy wynosi nie więcej niż 48 godzin tygodniowo.  

W tym przypadku do godzin pracy, podobnie jak u osób pracujących na umowę o pracę, są włączane nie tylko okresy prowadzenia pojazdu, ale również inne czynności związane z wykonywaniem obowiązków. Wszystko rejestruje tachograf. 

Jak zatem widać, zasady są przejrzyste i jednolite. Dzięki temu kierowcom jest łatwo kontrolować godziny spędzone za kółkiem i zachować zdrową równowagę między pracą a odpoczynkiem. Podsumowując, tygodniowy czas pracy kierowcy pracującego na kontrakcie B2B wygląda tak jak na stanowisku etatowym.

Warto przy tym również pamiętać, że kierowcy z Polski bardzo często pracują w dogodnych, elastycznych systemach – tak, by mogli po zakończonej turze powrócić do kraju, odpocząć i spotkać się z bliskimi. Stosowane są m.in. systemy:

  • 2/2, co oznacza 2 tygodnie pracy i 2 tygodnie wolnego,
  • 2/1, czyli 2 tygodnie pracy i 1 tydzień wolnego,
  • 3/1, czyli 3 tygodnie pracy i 1 wolnego. 

Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda zatrudnienie w tych modelach w praktyce, skontaktuj się z nami. Doradcy z firmy Delta HR opowiedzą Ci bliżej o warunkach pracy dla kierowców w Niemczech i pomogą znaleźć ofertę z systemem pracy dostosowanym do Twoich potrzeb. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, bardzo dobre zarobki i opiekę prawną. Zapraszamy do kontaktu!