Czas pracy kierowcy zawodowego w Niemczech – tachograf

Czas pracy kierowców w Niemczech – najważniejsze informacje 

Myślisz o rozpoczęciu pracy jako kierowca C+E w Niemczech? To może być bardzo korzystne rozwiązanie, zarówno z uwagi na wysokie zarobki, jak i bardzo elastyczne możliwości zatrudnienia (np. w systemach 2/1 czy 2/2). Podobnie jak w Polsce, praca kierowców podlega ścisłemu nadzorowi – głównie z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa na drodze. Jak to wygląda w praktyce? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania. 

Czy czas pracy kierowców w Niemczech jest rejestrowany?

Czas pracy kierowców w Niemczech, tak jak w Polsce, podlega rejestracji. Jest ona bardziej restrykcyjna, ponieważ nadzorowani są także kierowcy pojazdów o DMC 2,5 a 3,5 t. Warto przy tym podkreślić, że chociaż obowiązek korzystania z tachografów w busach pojawi się dopiero 1 lipca 2026 roku, już teraz także kierowcy takich aut muszą rejestrować czas pracy. Natomiast w pojazdach powyżej 3,5 t istnieje bezwzględny obowiązek korzystania z tachografu. 

Co wchodzi w czas pracy kierowcy C+E w Niemczech?

Czas pracy kierowcy w Niemczech to nie tylko godziny, które pracownik spędza „za kółkiem”. Wliczają się do niego również okresy wykonywania innych obowiązków, w tym:

  • załadunku (także gdy kierowca jedynie nadzoruje jego wykonanie),
  • tankowanie pojazdu,
  • wypełnianie dokumentacji,
  • bardzo często także czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy.

Rozróżnienie to znajduje zastosowanie także w tachografach. Czas prowadzenia pojazdu oznacza się symbolem kółka, wykonywania innych obowiązków – symbolem młotka, a pozostawania do dyspozycji (jeżeli wiadomo, o której się kończy) – znakiem koperty. 

Co istotne za wszystkie te okresy kierowcy ciężarówki w Niemczech musi zostać wypłacone wynagrodzenie, co najmniej w ustawowej wysokości minimalnej. Od 01.10.2022 roku jest to 12 EUR brutto/h. 

Ile godzin tygodniowo może pracować kierowca w Niemczech?

Kwestie związane z czasem pracy kierowców zawodowych w Niemczech regulują:

  • § 21a ustawy o czasie pracy,
  • rozporządzenie WE 561/2006,
  • przepisy AETR.

Jak wynika z przepisów, kierowca zawodowy nie może pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo. Limit ten może być jednak wydłużony do 60 godzin – pod warunkiem, że średni czas pracy danej osoby na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy nie przekroczył 48 godzin tygodniowo. 

Ile godzin dziennie może pracować kierowca w Niemczech?

Co do zasady czas pracy w Niemczech wynosi 8 godzin dziennie, ale może zostać wydłużony maksymalnie do 10 godzin dziennie. Może się tak stać pod warunkiem, że w ostatnich 6 miesiącach średni dzienny czas pracy nie przekraczał 8 godzin. 

Warto przy tym podkreślić, że czas pracy nie jest równoznaczny z liczbą godzin poświęconych na prowadzenie pojazdu. Tych może być maksymalnie 9 godzin dziennie, a 2x w tygodniu – 10 godzin dziennie. Jednak tu również obowiązują obwarowania – tygodniowo kierowca nie może spędzić „za kółkiem” więcej niż 45 h. 

Kierowcę zobowiązują również przerwy podczas jazdy – to minimum 30 minut na każde 6 godzin jazdy, a przy 9 godzinach jazdy dziennie – 45 minut. Czas ten może być podzielony na trzy 15-minutowe sekcje. 

Czy prawo reguluje czas pracy kierowców zatrudnionych w ramach B2B?

Opisane powyżej przepisy prawa odnoszą się do kierowców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Nie oznacza to jednak, że osób samozatrudnionych nie obowiązują limity. Wręcz przeciwnie.

W modelu B2B obowiązują podobne zasady. Maksymalny czas pracy kierowcy nie powinien przekraczać 48 godzin tygodniowo. Okazjonalnie można wydłużać tydzień do 60 godzin, pod warunkiem, że średnia z ostatnich 4 miesięcy wynosi nie więcej niż 48 godzin tygodniowo.  

W tym przypadku do godzin pracy, podobnie jak u osób pracujących na umowę o pracę, są włączane nie tylko okresy prowadzenia pojazdu, ale również inne czynności związane z wykonywaniem obowiązków. Wszystko rejestruje tachograf. 

Jak zatem widać, zasady są przejrzyste i jednolite. Dzięki temu kierowcom jest łatwo kontrolować godziny spędzone za kółkiem i zachować zdrową równowagę między pracą a odpoczynkiem. 

Warto przy tym również pamiętać, że kierowcy z Polski bardzo często pracują w dogodnych, elastycznych systemach – tak, by mogli po zakończonej turze powrócić do kraju, odpocząć i spotkać się z bliskimi. Stosowane są m.in. systemy:

  • 2/2, co oznacza 2 tygodnie pracy i 2 tygodnie wolnego,
  • 2/1, czyli 2 tygodnie pracy i 1 tydzień wolnego,
  • 3/1, czyli 3 tygodnie pracy i 1 wolnego. 

Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda zatrudnienie w tych modelach w praktyce, skontaktuj się z nami. Doradcy z firmy Delta HR opowiedzą Ci bliżej o warunkach pracy dla kierowców w Niemczech i pomogą znaleźć ofertę z systemem pracy dostosowanym do Twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu!