Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Jakie są zasady dotyczące przewozu zwierząt w ciężarówce w Niemczech?

Spis treści:

   

  Przewóz samochodowy zwierząt hodowlanych – bydła, trzody chlewnej, owiec – budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród obrońców praw zwierząt. Niemcy są jednym z tych krajów, które bardzo mocno zwracają uwagę na dobrostan żywego inwentarza w trakcie transportu. Państwo to, jako pierwsze w Europie, wprowadziło częściowy zakaz przewozu zwierząt hodowlanych do krajów trzeciego świata. Jakie przepisy regulują warunki przewozu zwierząt za granicę, na terenie UE?

  Przepisy prawne dotyczące przewozu zwierząt w Niemczech

  Przepisy prawne dotyczące przewozu zwierząt hodowlanych są w Niemczech szczegółowo uregulowane przez prawo Unii Europejskiej oraz niemieckie regulacje krajowe. Głównym dokumentem jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005, które ustanawia normy dotyczące ochrony żywego inwentarza podczas transportu. Regulacja ta ma na celu zapewnienie, że wszystkie aspekty przewozu zwierząt hodowlanych będą odbywać się w sposób humanitarny i z gwarancją poszanowania dobrostanu żywych istot.

  Przewóz zwierząt w Unii Europejskiej. Wymagania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa zwierząt

  Przepisy unijne wymagają, aby pojazdy używane do transportu żywego inwentarza, były odpowiednio przystosowane i wyposażone w celu zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunki bytowych. Przyczepa musi być wentylowana, a zwierzęta muszą mieć dostęp do wody, pożywienia i miejsca do odpoczynku. Ważne jest też zapewnienie odpowiedniej przestrzeni między głowami zwierząt a sufitem pojazdu. Przyczepy muszą być wyposażone w przesuwane przegrody, które pozwalają na oddzielenie zwierząt w zależności od ich liczby, rodzaju i wielkości. Przegrody te muszą być wystarczająco wytrzymałe.

  Przepisy dotyczące przewozu zwierząt w Niemczech. Jakie zwierzęta można przewozić, a jakie nie?

  Zgodnie z przepisami unijnymi, przed transportem zwierzęta muszą być przebadane i zakwalifikowane przez urzędowego lekarza weterynarii jako zdrowe. Muszą być też syte i w dobrym stanie fizycznym. Nie transportuje się samic w końcowej fazie ciąży, po porodzie i bardzo młodych osobników.

  W przypadku świń transport może trwać do 24 godzin, po czym trzoda chlewna musi odpocząć przez kolejne 24 godziny. W przypadku krów transport może trwać do 14 godzin.Następnie zwierzęta te potrzebują jednej godziny odpoczynku, po czym znów mogą być transportowane przez kolejne 14 godzin. Konie mogą podróżować przez 24 godziny, po czym wymagają 24 godzin odpoczynku. Przy długotrwałym przewozie, który trwa np. kilka dni, zwierzęta muszą być rozładowane, nakarmione, napojone i pozostawione do odpoczynku przez co najmniej 24 godziny w punktach kontrolnych lub w wyznaczonych punktach postoju.

  Załadunek i rozładunek zwierząt hodowlanych

  Pojazdy używane do transportu zwierząt muszą być wyposażone w system wentylacyjny, który działa zarówno podczas jazdy, jak i postoju. Może to być mechaniczny system wentylacyjny lub system kontroli temperatury, który utrzymuje temperaturę między 5°C a 30°C. Pojazdy muszą mieć również system ostrzegania kierowcy o zmianach temperatury w przyczepie ze zwierzętami. Podłoga pojazdu powinna być antypoślizgowa i pokryta ściółką lub posiadać system wchłaniający odchody. Do załadunku i wyładunku zwierząt należy używać odpowiednich pomostów, ramp i trapów, które są przeznaczone do tego celu. 

  Jeśli chodzi o gęstość załadunku, to określa się ją na podstawie norm przyjętych w dyrektywach, z różnymi wartościami zależnie od wagi, wielkości i kondycji zwierząt, a także czasu podróży oraz warunków pogodowych. W przypadku koni stosuje się pomiar powierzchni. Przekroczenie wyznaczonych norm powoduje, że pojazd jest przeładowany. W takim przypadku służby kontrolne mogą ukarać kierowcę mandatem oraz nakazać wyładowanie zwierząt lub zawrócenie pojazdu do miejsca załadunku.

  Przeczytaj także: Ubezpieczenie dla kierowcy międzynarodowego – co należy wiedzieć?