Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

prawo pracy a kierowca w niemczech

Prawo pracy a kierowca w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Warunki zatrudnienia w Niemczech kształtowane są przez ustawy, rozporządzenia, umowy zbiorowe, zakładowe oraz prawo pracy. Stanowi ono najważniejszą wykładnię, która określa prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników względem siebie. Co oczywiste, przepisy regulujące kwestie zatrudnienia u naszych zachodnich sąsiadów nie są takie same jak w Polsce, co często prowokuje pytania i budzi wątpliwości naszych Klientów. W dzisiejszym wpisie przybliżymy Ci najważniejsze zmiany w tym zakresie. Zapraszamy do lektury!

Umowa o pracę – kierowca – Niemcy

Jedną z rzeczy, która budzi najwięcej emocji wśród polskich kierowców zawodowych rozpoczynających współpracę z niemieckim przewoźnikiem, jest kwestia umowy o pracę. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że realizacja obowiązków zawodowych następuje dopiero po oficjalnym podpisaniu umowy o pracę. W momencie gdy pracodawca i pracownik otrzymają komplet podpisanych dokumentów zawiązuje się między nimi faktyczny stosunek pracy. W Niemczech jest inaczej. Pracodawca nie musi wręczyć Ci umowy o pracę od razu po uzgodnieniu warunków zatrudnienia i bardzo często tego nie robi. Tamtejsze prawo dopuszcza, by rozpocząć współpracę na podstawie umowy ustnej lub ustaleń, które obie strony poczyniły np. drogą mailową. Konieczne jest jednak przedstawienie pracownikowi pisemnej umowy o pracę po 30 dniach od rozpoczęcia współpracy. Podsumowując – umowa jest niezbędna, ale nie musi być przygotowana od razu w formie pisemnej.

Umowa o pracę dla kierowcy zawodowego w Niemczech – co powinna zawierać?

Jako agencja pośrednictwa pracy Delta HR dbamy o przejrzystość zatrudnienia naszych Klientów i troszczymy się o poprawność wszystkich dokumentów, które regulują stosunek pracy między nimi a niemieckimi firmami transportowymi. Każda umowa o pracę stworzona przez niemieckiego pracodawcę musi zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe pracownika i adres jego zamieszkania oraz nazwę i adres pracodawcy,
 • datę rozpoczęcia i przewidywany okres stosunku pracy,
 • miejsce pracy,
 • opis pracy,
 • wysokość wynagrodzenia za pracę oraz wysokość ewentualnych dodatków i termin ich wypłaty,
 • uzgodniony czas pracy, w tym gwarantowany minimalny czas pracy,
 • wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
 • terminy wypowiedzenia stosunku pracy,
 • informację o obowiązujących umowach zbiorowych.

Zawarcie powyższych informacji w umowie o pracę jest kluczowe dla zapewnienia przejrzystości i zgodności z przepisami prawa pracy w Niemczech. Co ważne, tylko dokument podpisany przez obie strony nabiera mocy prawnej. Podpisaną umowę należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie ona narażona na uszkodzenie, zamoczenie lub zaginięcie. Z racji tego, że umowa zawiera dane wrażliwe, warto też ją zabezpieczyć przed nienadzorowanym dostępem osób niepowołanych.

Umowa o pracę dla kierowcy zawodowego w Niemczech – w jaki sposób ją wypowiedzieć?

Mogłoby się wydawać, że skoro umowa o pracę u niemieckiego pracodawcy nie musi mieć od samego początku formy pisemnej, to i wypowiedzenie można zawrzeć ustnie. Nic bardziej mylnego. Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie rozmowy, poprzez e-mail czy SMS-em jest w świetle niemieckiego prawa pracy nieskuteczne i niedozwolone. Taki dokument należy złożyć na piśmie i z odręcznym podpisem pracownika. Warto zaznaczyć, że wypowiedzenie może wpłynąć do pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego. Pracodawca musi to zrobić zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o pracę oraz ze wskazaniem przyczyny zerwania stosunku pracy. W rzadkich przypadkach pracodawca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny, lecz dotyczy to małych firm i sytuacji, gdy stosunek pracy między stronami był krótszy niż 6 miesięcy.

Prawo pracy – kierowca – Niemcy

Zgodnie z niemieckimi przepisami, istnieje obowiązek rejestrowania przez pracodawcę godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz całkowitej długości czasu pracy pracownika. Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania swoich podwładnych o metodzie rejestracji i obliczania czasu pracy stosowanej w jego przedsiębiorstwie. W przypadku kierowców zawodowych najczęściej stosuje się tachografy cyfrowe. Prawidłowe dokumentowanie czasu pracy stanowi podstawę do właściwego obliczenia i wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Niemieckie prawo pracy gwarantuje również pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę:

 • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego,
 • wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • wypłatę wynagrodzenia w przypadku choroby.

W Niemczech ustawa gwarantuje pracownikom prawo do otrzymywania wynagrodzenia nie niższego niż płaca minimalna. Obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia dotyczy wszystkich pracodawców, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w Niemczech, czy za granicą. Zapewnienie przestrzegania tego przepisu leży w gestii niemieckiej administracji celnej, która monitoruje, czy pracodawcy wypłacają pracownikom wynagrodzenia zgodnie z wymogami ustawy. W przypadku wykrycia naruszenia przepisów pracodawca zobowiązany jest do wyrównania wynagrodzenia do minimalnego poziomu. Ponadto za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących płacy minimalnej pracodawcy mogą zostać obciążeni surową karą pieniężną.

Przeczytaj także: Jakie badania dla kierowców zawodowych są obowiązkowe?