Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Przewóz ponadnormatywny w Niemczech – co warto wiedzieć?

Spis treści:

 

Przewóz ponadnormatywny, znany również jako transport ponadgabarytowy, odnosi się do przewozu ładunków, które przekraczają standardowe wymiary określone przepisami drogowymi. W większości przypadków na realizację takiego transportu trzeba mieć odpowiednie zezwolenie. Nie inaczej jest na terenie Niemiec. Poznaj przepisy, które regulują transport ponadnormatywny w Niemczech!

Czym jest transport ponadnormatywny i jakie są jego przykłady?

Jak już wiesz ze wstępu, przewóz ponadnormatywny to transport ładunków, które przekraczają standardowe wymiary lub wagę. Tego typu przewozy wymagają rzetelnego planowania trasy i użycia specjalistycznych pojazdów. Przykładem transportu ponadnormatywnego może być:

  • przewóz maszyn budowlanych,
  • przewóz turbin wiatrowych,
  • przewóz zbiorników przemysłowych,
  • przewóz łodzi i jachtów.

 

Realizacja takiego transportu wymaga od kierowcy zawodowego odpowiednich kwalifikacji i dużego doświadczenia w zakresie prowadzenia pojazdu z wielkogabarytowym ładunkiem. Konieczne jest także uzyskanie specjalnych pozwoleń od odpowiednich organów drogowych.

Regulacje prawne dotyczące przewozów ponadnormatywnych w Niemczech

Przewóz ponadnormatywny w Niemczech jest regulowany przez szereg przepisów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz ochronę infrastruktury. Jednym z najważniejszych aktów prawnych jest Dyrektywa 95/53/WE. Jeśli jakaś firma przewozowa chce zrealizować transport ponadnormatywny do lub z Niemiec, musi uzyskać zgodę władz na poruszanie się po drogach publicznych. W tym celu należy zdobyć dwa ważne dokumenty – Gutachten i paragraf 70 StVZO. Ten pierwszy sporządzany jest przez dwie instytucje: TUV i DEKRA, które przeprowadzają pomiary zgłoszonego zestawu pojazdów ponadnormatywnych. Po uzyskaniu Gutachten należy udać się do niemieckiego urzędu, który na jego podstawie wystawi paragraf 70 StVZO. Zezwolenie na transport ponadgabarytowy w Niemczech wydawane jest na okres trzech miesięcy (zezwolenie krótkoterminowe, obowiązuje tylko na jednej wyznaczonej trasie i w określonych godzinach) lub trzech lat (zezwolenie długoterminowe, upoważnia do przejazdu po wszystkich dozwolonych trasach).

Transport ponadgabarytowy w Niemczech. Jakie są dopuszczalne wymiary zespołu pojazdów?

Dopuszczalne wymiary zespołu pojazdów w transporcie ponadnormatywnym, na które wymagane jest specjalne zezwolenie, to:

  • długość do 15 metrów
  • szerokość do 3,4 metra
  • rzeczywista masa całkowita do 60 ton

 

Transport ponadnormatywny realizowany jest przy pomocy specjalnych pojazdów ciężarowych z zaawansowanymi systemami zabezpieczeń.

Bezpieczeństwo podczas przewozu ponadnormatywnego w Niemczech. Jak o nie zadbać?

Realizacja przewozów ponadnormatywnych na terenie Niemiec jest dużym wyzwaniem, dlatego coraz więcej firm zewnętrznych deklaruje odpłatną pomoc w tym zakresie. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, konieczne jest staranne zaplanowanie transportu z uwzględnieniem trasy/tras, które zostały wyznaczone przez organ wydający zgodę na przewóz. Unika się dróg o ograniczonej nośności, niskich mostów oraz wąskich odcinków, co wymaga dokładnej analizy i inspekcji trasy przed transportem. Zdarza się, choć rzadko, że infrastruktura drogowa jest modyfikowana na czas przewozu nienormatywnego, by umożliwić kierowcy bezpieczny przejazd.

Pojazdy do realizacji pojazdów ponadnormatywnych muszą być wyposażone w specjalne oznakowanie i oświetlenie, takie jak migające światła ostrzegawcze i tablice informacyjne. W Niemczech częstą praktyką jest stosowanie eskorty, która zarządza ruchem i pomaga w manewrowaniu pojazdem przez trudne odcinki drogi. Eskorta składa się z wyspecjalizowanych pojazdów oraz personelu, który jest odpowiedzialny za komunikację z kierowcą oraz innymi użytkownikami dróg. Niemieckie prawo wymaga również, aby przewoźnicy przestrzegali rygorystycznych norm dotyczących stanu technicznego pojazdów. Regularne kontrole techniczne są obowiązkowe, a wszelkie usterki muszą być natychmiast naprawiane. Pojazdy muszą być także odpowiednio przygotowane do transportu, co obejmuje sprawdzenie stanu hamulców, opon oraz innych ważnych elementów mechanicznych. Nie można dopuścić do sytuacji, że pojazd zepsuje się w trakcie transportu i na długi czas zatoruje drogę dla innych uczestników ruchu.

Jakie są sankcje za naruszenie przepisów dotyczących przewozu ponadnormatywnego?

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przewozu ponadnormatywnego w Niemczech, sankcje mogą być bardzo dotkliwe. Za brak odpowiedniego zezwolenia grożą mandaty w wysokości od 1500 do 15 000 zł, w zależności od kategorii naruszenia. Dodatkowo przewoźnika obciąża się kosztami postępowania administracyjnego, które szacuje się na ponad 7000 zł. Policja oraz inne służby drogowe regularnie przeprowadzają kontrole pojazdów przewożących ładunki ponadnormatywne, sprawdzając zgodność z wydanymi zezwoleniami oraz stan techniczny pojazdów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, mandaty nakładane są natychmiastowo, a pojazdy mogą zostać zatrzymane do wyjaśnienia sytuacji.

Sprawdź naszą ofertę: