Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

rozwiązania niemieckiej umowy

Rozwiązanie niemieckiej umowy o pracę

Czas wypowiedzenia umowy u naszych zachodnich sąsiadów

W przypadku pracy w Niemczech w umowie, którą podpisujemy z pracodawcą powinna być zawarta informacja o długości terminu wypowiedzenia takiej umowy. W 90 procentach termin ten wynosić będzie 4 tygodnie jeśli mamy umowę na czas nieokreślony. Jeśli jesteśmy na okresie próbnym będą to 2 tygodnie.

Wypowiedzenie ustne

Jeśli jesteśmy zatrudnieni u niemieckiego pracodawcy i zostaniemy zwolnieni bez przedstawienia tego na piśmie to w teorii nie ma to mocy prawnej. Istnieje wtedy możliwość zgłoszenia się do sądu pracy i o ubieganie się o ochronę naszych praw. Jeśli jednak  nie podejmiemy stanowczych kroków  a określony termin upłynie to takie wypowiedzenie ustne uprawomocnia się .

Różnica między wypowiedzeniem a rozwiązaniem umowy za obustronnym porozumieniem stron

Podstawową różnicą jest fakt, że w przypadku wypowiedzenia może zostać nam ono doręczone i nie jest tu potrzebna nasza zgoda. Gdy chodzi jednak o pożegnanie się z firmą na podstawie porozumienia stron to w przypadku porozumienia z pracodawcą odstępujemy dobrowolnie części przysługujących nam praw które byłyby do naszej dyspozycji na podstawie umowy.

Obowiązki pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech

Jeśli jesteśmy zatrudnieni niemieckiej firmie transportowej to w przypadku standardowego 4 tygodniowego wypowiedzenia nasz pracodawca jest zobligowany do wypłacenia nam  wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. Ponadto powinien wypłacić nam dodatek za niewykorzystane dni urlopowe, jeśli takie wcześniej posiadaliśmy.
Oprócz pieniędzy przysługuje nam świadectwo pracy jak i zaświadczenie od pracodawcy  o wynagrodzeniu jakie w ciągu danego roku nam wypłacił oraz podatku, który przekazał do skarbu państwa .

Jak postępować w przypadku bezpodstawnego zwolnienia z prac

Gdy w naszym mniemaniu stwierdzimy , że wypowiedzenie które otrzymaliśmy jest niezgodne z obowiązującymi przepisami to przysługuje nam prawo do zaskarżenia go. Zgłoszenia do sądu pracy można dokonać w przeciągu 3 tygodni od momentu, w którym zostało ono nam doręczone. Wsparcie możemy również uzyskać od związków zawodowych. Świadczą one usługi  w kwestiach prawnych oraz oznajmią nam  o przysługujących nam zasiłkach.