Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

adr

Uprawnienia ADR – czym są i ile kosztują?

Uprawnienia ADR są jednymi z najbardziej pożądanych uprawnień w transporcie drogowym. Kierowca, który może się nimi pochwalić, nie będzie narzekać na brak intratnych propozycji współpracy ani tym bardziej na zbyt niską pensję. Czym są uprawnienia ADR? Jak je zdobyć? Zaraz wszystko wyjaśnimy!

Co to są uprawnienia ADR?

Uprawnienia ADR to specjalne pozwolenia, które muszą posiadać kierowcy chcący przewozić materiały niebezpieczne, takie jak substancje chemiczne czy paliwa. Historia tych uprawnień sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to kraje europejskie zdały sobie sprawę z potrzeby wprowadzenia jednolitych zasad bezpieczeństwa dla transportu drogowego tego typu materiałów. W 1957 roku podpisano Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogą, znane powszechnie jako ADR.

Porozumienie to ustanowiło wspólne wymogi dotyczące pakowania, oznakowania i przewozu materiałów niebezpiecznych, aby zminimalizować ryzyko wypadków i ich negatywny wpływ na ludzi i środowisko naturalne. Przepisy ADR są na bieżąco aktualizowane i doprecyzowywane, co stanowi odpowiedź na rozwijającą się technologię i nieustannie zmieniające się warunki transportowe. Dzięki powyższym regulacjom drogi stały się bezpieczniejsze zarówno dla kierowców, jak i dla środowiska. Odpowiadając krótko na pytanie: uprawnienia ADR – co to jest, można stwierdzić, że są to uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Jakie kategorie uprawnień ADR są dostępne?

W trakcie tworzenia regulacji ADR wszystkie materiały niebezpieczne, które można przewozić drogą, podzielono na 13 kategorii i 9 klas zagrożeń. W związku z tym klasyfikacja uprawnień ADR wygląda następująco:

  • Klasa 1: Materiały wybuchowe – obejmuje materiały i przedmioty, które mogą wybuchnąć, w tym fajerwerki i amunicję.
  • Klasa 2: Gazy – zawiera gazy skompresowane, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem, takie jak butle z tlenem, hel czy propan.
  • Klasa 3: Ciecze łatwopalne – obejmuje substancje, które mogą łatwo zapalić się, na przykład benzynę czy alkohol.
  • Klasa 4: Substancje stałe łatwopalne – zawiera materiały stałe, które mogą się łatwo zapalić, np. niektóre rodzaje gumy.
  • Klasa 5: Substancje utleniające i nadtlenki organiczne – materiały, które mogą wywołać lub przyspieszyć spalanie innych materiałów.
  • Klasa 6: Substancje toksyczne i zakaźne – obejmuje substancje, które mogą powodować poważne szkody dla zdrowia, jak trucizny czy materiały biologiczne.
  • Klasa 7: Materiały radioaktywne – zawiera wszystkie materiały, które emitują promieniowanie.
  • Klasa 8: Substancje żrące – obejmuje substancje, które mogą powodować uszkodzenia skóry lub korozję metali, na przykład kwas siarkowy.
  • Klasa 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne – kategoria dla materiałów, które stanowią zagrożenie, ale których nie udało się zakwalifikować bezpośrednio do innych klas, np. odpady niebezpieczne czy baterie litowe.

Zdobycie uprawnień ADR do przewożenia materiałów z jednej z wymienionych wyżej kategorii wymaga od kierowcy specjalnego szkolenia i zdobycia certyfikatu ADR, który potwierdza zdolność bezpiecznego przewozu konkretnego rodzaju ładunku. Oznacza to, że jeśli kierowca zawodowy posiada uprawnienia ADR na klasę 2, to nie może przewozić materiałów z klasy 5 czy 8. Aby móc legalnie przewozić wskazane wyżej substancje lub jakiekolwiek inne materiały z różnych klas, kierowca musi ukończyć dodatkowe szkolenie i zdobyć odpowiednie uprawnienia dla tychże kategorii.

ADR uprawnienia. Kto może się o nie starać?

Osoba, która chce przewozić towary niebezpieczne drogą, musi spełnić kilka ważnych warunków. Po pierwsze, musi mieć ukończone 21 lat, co nie dotyczy kierowców pojazdów wojskowych. Ważne jest również posiadanie odpowiedniego prawa jazdy, zależnie od rodzaju pojazdu, którym będą przewożone towary niebezpieczne (czyli kategorii B dla samochodów osobowych lub kategorii C dla przewozu w cysternach). Kolejnym krokiem jest ukończenie specjalistycznego kursu ADR, który musi być zorganizowany przez akredytowany ośrodek szkoleniowy. Na kurs składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Osoby ubiegające się o zaświadczenie ADR po raz pierwszy muszą przejść kurs początkowy, natomiast kierowcy chcący przedłużyć swoje zaświadczenie lub zdobyć uprawnienia na inną kategorię, powinni zapisać się na kurs doskonalący. Po zakończeniu kursu kandydat musi zdać egzamin kończący szkolenie. Dopiero pozytywny wynik testu umożliwia otrzymanie zaświadczenia ADR, które jest niezbędne do legalnego przewozu materiałów niebezpiecznych drogami. Dokument jest ważny przez 5 lat od chwili wydania.

Ile kosztują uprawnienia ADR?

Ceny kursów ADR mogą różnić się w zależności od regionu lub renomy ośrodka szkoleniowego. Na podstawie cenników różnych ośrodków można wywnioskować, że podstawowy kurs ADR kosztuje około 800 zł, natomiast kursy specjalistyczne – 500-600 zł. Do tego należy doliczyć koszt egzaminu i wydania zaświadczenia ADR, czyli 50 zł. Dlaczego warto mieć uprawnienia ADR? Tak jak zaznaczyliśmy we wstępie – ukończenie kursu ADR z wynikiem pozytywnym daje możliwość znalezienia atrakcyjnej oferty pracy nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Niemieccy przewoźnicy chętnie zatrudniają polskich kierowców zawodowych z wysokimi kwalifikacjami. Jeśli chcesz się przekonać, ile korzyści daje praca w niemieckiej firmie transportowej, skontaktuj się z naszymi doradcami z agencji Delta HR. Pomożemy Ci znaleźć pracę na miarę Twoich potrzeb i możliwości!

Przeczytaj także: Kierowca ADR – ile można zarobić na przewozach towarów niebezpiecznych?