Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

klasy podatkowe w niemczech

Wszystko co warto wiedzieć jako kierowca C+E o klasach podatkowych w Niemczech

W Niemieckim systemie podatkowym istnieje wiele klas podatkowych, zależnych od aktualnej sytuacji pracownika. Jest to ważna kwestia, która decyduje o wysokości odprowadzanych podatków czyli o wynagrodzeniu netto które dostajemy na konto. Decydując się na pracę jako kierowca C+E w Niemczech warto zwrócić uwagę na kwestie podatkowe aby być świadomym skąd biorą się konkretne kwoty, podatki, stawki netto czy brutto. Niemiecka umowa o prace niesie ze Sobą wiele korzyści lecz warto wiedzieć dokładnie o czym mowa, tym bardziej, że zawodowi kierowcy w Niemczech otrzymują wysokie wynagrodzenia, więc drobne różnice w podatkach mogą mieć duży wpływ na otrzymywane pieniądze na konto bankowe.

Jakie są klasy podatkowe w Niemczech?

Możemy rozgraniczyć 6 klas podatkowych:

1 Klasa Podatkowa:

 • osoby niezamężne,
 • osoby rozwiedzione,
 • osoby pozostające w długotrwałej separacji,
 • osoby zamężne, których małżonek przebywa poza Unią Europejską
 • osoby owdowiałe (powyżej dwóch lat po śmierci współmałżonka)

2 Klasa podatkowa :

 • osoby samodzielnie wychowujące dzieci, na które dostają zasiłek rodzinny

3 Klasa podatkowa:

 • osoby w związku małżeńskim (o wyższym dochodzie lub osoba samotnie zarabiająca)
 • osoby zamężne, jeżeli partner jest bezrobotny lub nie należy do V klasy podatkowej,
 • osoby w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty Europejskiej,
 • osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka,

4 Klasa podatkowa: żonaty/zamężna (oboje równe dochody):

 • osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, jeżeli jeden z małżonków przynależy do klasy IV

5 Klasa podatkowa: żonaty/zamężna (niższe dochody):

 •  dotyczy osób, których małżonek zalicza się do III klasy podatkowej

6 Klasa podatkowa:

 • kilka stosunków pracy, lub w niepełnym wymiarze godzin (niezależnie od stanu cywilnego)
 • Dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa dotyczy drugiej pracy (brak kwoty wolnej od podatku).
 • Przyznawana jest także w sytuacji niezarejestrowania w urzędzie lub wystąpienia niezgodności danych w urzędach.

Klasy podatkowe w Niemczech  – charakterystyka 

Klasa podatkowa nr. 1

Obejmuje wszystkie osoby niezamężne, bezdzietne. Dotyczy to zarówno pracowników nieżonatych, jak i rozwiedzionych lub owdowiałych. Wyjątkiem są osoby niedawno owdowiałe przez okres dwóch najbliższych lat pozostają w 3 klasie podatkowej. Klasa podatkowa 1 jest jedną z mniej korzystnych klas podatkowych i zarazem najbardziej popularną oraz najczęściej przyznawaną. Jeśli chcesz zmienić klasę podatkową 1 na inną, zazwyczaj możesz to zrobić tylko wtedy, gdy zmieni się Twoja sytuacja rodzinna np. jeśli zawierasz związek małżeński.

Klasa podatkowa nr. 2

Tyczy się tylko samotnych rodziców. Aby móc ubiegać się o klasę podatkową 2, w gospodarstwie domowym podatnika musi mieszkać co najmniej jedno małoletnie dziecko, na które można ubiegać się o zasiłek rodzinny lub dodatek na dziecko. Ponadto żaden ewentualny dodatkowy opiekun prawny nie może mieszkać w gospodarstwie domowym w postaci innej osoby dorosłej, warto zwrócić tu uwagę na sformułowanie opiekun prawy. Gdy dziecko osiągnie pełnoletność, samotny rodzic może pozostać w klasie podatkowej 2, pod warunkiem, że dziecko nadal się uczy.

Klasa podatkowa nr. 3

Obejmuje osoby pozostające w związku małżeńskim, które są jedynym żywicielem rodziny lub w których małżonek zarabia mniej. W takim przypadku partner o wyższych zarobkach ubiega się o klasę podatkową 3, małżonek zarabiający mniej otrzymuje klasę podatkową 5. Pracownicy w 3 klasie podatkowej mogą korzystać z najwyższych ulg ze wszystkich klas podatkowych, a tym samym mają najniższe odliczenia. Wynagrodzenie netto jest więc szczególnie wysokie.

Klasa podatkowa nr. 4

Klasa podatkowa nr 4 jest jedną z trzech klas podatkowych dla małżeństw. Po ślubie oboje partnerzy są automatycznie przypisywani do tej klasy podatkowej. Jeżeli oboje partnerzy zarabiają mniej więcej taką samą kwotę, mogą pozostać w przedziale podatkowym 4, aby równomiernie rozłożyć ciężar podatkowy. Jeśli partner zarabia nieco więcej, idealna jest kombinacja progu podatkowego 4/4 ze współczynnikiem. Dzięki metodzie faktorowej należne podatki są dokładnie obliczane. Pozwala to uniknąć wysokich zaległych płatności na koniec roku.

Klasa podatkowa nr. 5

Klasa podatkowa nr. 5 jest możliwa tylko dla pracowników w związku małżeńskim w połączeniu z klasą podatkową 3. Ponieważ w 5 klasie podatkowej występują szczególnie wysokie odliczenia, ta klasa podatkowa jest szczególnie odpowiednia dla partnera o niższych dochodach, jeżeli między małżonkami występuje duża różnica w wynagrodzeniach. W takim przypadku osoba o wyższym zarobku jest przypisywana do 3. klasy podatkowej. Taki podział małżonka może zapewnić, że para otrzyma wyższą łączną pensję netto na koniec miesiąca. Jednak ta domniemana korzyść podatkowa nie będzie już obowiązywać w przypadku rocznej korekty podatku od wynagrodzenia.

Klasa podatkowa nr. 6

Dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa dotyczy drugiej pracy (brak kwoty wolnej od podatku). Jest przypisywana oprócz jednej z pozostałych klas podatkowych. Ponadto jest niezależna od stanu cywilnego. Każdy, kto pracuje w niepełnym wymiarze godzin i zarabia więcej niż 450 euro, musi płacić podatek od tego dochodu zgodnie z klasą podatkową 6. Jednocześnie dochód z jego głównego źródła dochodów będzie nadal opodatkowany zgodnie z jego pierwotnym progiem podatkowym. Klasę podatkową 6 uważa się za klasę podatkową o największym obciążeniu podatkowym, ponieważ nie ma zwolnień w tej klasie podatkowej. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin powyżej 450 euro nie można ubiegać się o zasiłek podstawowy, zasiłek na dziecko ani ryczałt pracowniczy. Przyznawana jest także w sytuacji niezarejestrowania w urzędzie lub wystąpienia niezgodności danych w urzędach.

Jak widać temat może wydawać się na pierwszy rzut oka mocno skomplikowany ale po zagłębieniu się można łatwo wywnioskować, że jest to stosunkowo proste zagadnienie. W praktyce najczęściej kierowcy spotykają się z 1 i 3 klasą podatkową, więc najważniejsze aby być w stanie zrozumieć zasady przyznawania właśnie tych dwóch klas podatkowych.