Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Kierowanie pojazdem ciężarowym w Niemczech wiąże się z pewnymi ograniczeniami czasowymi. Podobnie jak i w Polsce, również w Niemczech są wyznaczone dni, w których musimy postawić ciężarówkę na parkingu lub wybrać alternatywną trasę. Nie wszystkie daty pokrywają się jednak z zakazami obowiązującymi w Polsce. Jakie obowiązują zakazy jazdy ciężarówek w Niemczech? Jakie są wyjątki od tych reguł? Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie zakazu jazdy? Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie są zakazy jazdy w Niemczech, nasz wpis jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy do lektury.

Zakazy ruchu w Niemczech – kogo obowiązują?

Zakazy jazdy w Niemczech dla ciężarówek dotyczą wszystkich samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony DMC, czyli Dopuszczalnej Masy Całkowitej. Skrót ten oznacza maksymalną wagę, którą mogą mieć określone typu pojazdów, poruszające się po drogach w danym kraju. Zakaz jazdy w Niemczech dotyczy także pojazdów ciężarowych z przyczepami i naczepami, niezależnie od ich ciężaru. Ważną informacją jest również fakt, że wspomniane zakazy dotyczą również pustych przebiegów. Zakazy jazdy ciężarówek w Niemczech dotyczą całej sieci dróg i autostrad w tym kraju, z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawca przewidział inaczej. Odstępstwa od tej reguły zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Zakaz jazdy dla ciężarówek w Niemczech – kiedy obowiązuje?

Zakaz jazdy ciężarówek w Niemczech jest uregulowany w § 30 ust. 3 przepisów o ruchu drogowym (StVO). Kiedy jest zakaz jazdy ciężarówek w Niemczech? Jakie dni obejmuje zakaz jazdy w Niemczech? Niedziela jest w tym kraju dniem, w którym między godziną 0:00 a 22:00 obowiązuje zakaz jazdy pojazdem ciężarowym. Do zakazu tego dochodzą także dni świąteczne, które nie pokrywają się w całości z tymi obchodzonymi w naszym kraju – wówczas zakaz jazdy obowiązuje w tych samych godzinach, co w przypadku każdej niedzieli. W jakie dni zatem obowiązują zakazy jazdy w Niemczech 2022 r.? Do grupy dni świątecznych możemy zaliczyć:

Jeśli chodzi o zakaz jazdy w Niemczech, wakacje są również okresem, w którym samochody ciężarowe poruszają się na nieco innych zasadach niż zazwyczaj. Od 1 lipca do 31 sierpnia obowiązuje dodatkowo zakaz poruszania się ciężarówek w soboty w godzinach 7.00–20.00 na niektórych autostradach i drogach federalnych. Pełny wykaz dróg objętych zakazem można sprawdzić na stronie Federalnego Urzędu Transportu Towarowego.

Zakaz jazdy ciężarówek w Niemczech

Jaki mandat grozi za jazdę ciężarówką w zakazie w Niemczech?

Jakie mandaty mogą grozić za jazdę ciężarówką w czasie objętym zakazem w Niemczech? Jaka kara grozi kierowcy, a jaka spedytorowi? Zgodnie z katalogiem mandatów, grzywna za nieprzestrzeganie przepisów wynosi 120 euro dla kierowcy samochodu ciężarowego oraz 570 euro dla osoby, która zleciła przewóz. 

Jakie są odstępstwa od zakazu ruchu w Niemczech?

Zakaz jazdy ciężarówek w Niemczech jest regułą, której należy przestrzegać. Za złamanie zakazu poruszania się samochodów ciężarowych grożą wysokie mandaty, zarówno dla kierowcy, jak i osoby zlecającej przejazd. Obejmują one zarówno przewóz towaru jak i „puste przejazdy”. Istnieje kilka wyjątków od ogólnego zakazu jazdy ciężarówek w Niemczech. Pierwszy z nich dotyczy kombinowanych przewozów towarowych typu droga-kolej. Obejmują one drogę od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy. Wyjątek ten obejmuje jednak trasy o odległości, która nie przekracza 200 km. Kolejnym wyjątkiem są kombinowane przewozy towarowe portowo-drogowe, pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem. Zarówno punkt dowozu jak i wywozu musi znajdować się jednak w odległości nieprzekraczającej 150 km. Ostatnim wyjątkiem są przewozy produktów świeżych, które mają krótką datę przydatności do spożycia, oraz przejazdy „na pusto” z nimi związane. Wyjątek ten obejmuje produkty takie jak: świeże mleko oraz świeże produkty przetwórstwa mlecznego, świeże mięso, świeże produkty przetwórstwa mięsnego, świeże ryby oraz świeże produkty przetwórstwa rybnego. Wyjątek ten obejmuje także świeże owoce i warzywa, które łatwo się psują. W przypadku ostatniego punktu, warto zwrócić uwagę na to, że nie obejmuje on produktów mrożonych. Oznacza to, że jeśli agregat ustawiony jest na temperaturę ujemną, nie możemy poruszać się w czasie zakazów po Niemczech.

Podczas każdego przejazdu, szczególnie jeśli poruszamy się w trakcie zakazu, należy posiadać ze sobą przewidziane prawem dokumenty przewozowe lub towarzyszące w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.