Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Emisja spalin w Niemczech – jaka jest dopuszczalna i jak ją sprawdzić?

Aż 48 miast w Niemczech działa na zasadzie stref ekologicznych, które są określane przez naszych zachodnich sąsiadów jako Umweltzone. Większość z nich została wydzielona w 2007 roku z powodu długotrwałego przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza, co w fatalny sposób odbijało się na zdrowiu mieszkańców oraz środowisku naturalnym. Obecnie, aby wjechać do strefy ekologicznej, trzeba mieć na szybie odpowiednią naklejkę, która informuje służby, czy dany pojazd spełnia wymogi dotyczące emisji spalin. Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie tych przepisów?

Dopuszczalna emisja spalin w Niemczech – ile wynosi?

Wymogi dotyczące emisji spalin w Niemczech są regulowane przez normy EURO, które określają dopuszczalne poziomy emisji różnych zanieczyszczeń przez pojazdy. Obecnie obowiązująca norma to EURO 6, która została wprowadzona w 2014 roku.

Emisja spalin EURO w Niemczech – na razie EURO 6, lecz za rogiem czai się EURO 7

Dla samochodów osobowych z silnikiem benzynowym EURO 6 określa między innymi limit emisji tlenków azotu na poziomie 0,06 g/km, a dla cząstek stałych na 0,0045 g/km. Dla samochodów z silnikiem Diesla limit emisji tlenków azotu wynosi 0,08 g/km, a dla cząstek stałych 0,005 g/km.

Wprowadzenie nowej normy EURO 7 planowane jest w 2025 roku. Ma ona na celu dalsze ograniczenie emisji spalin, a także ograniczenie emisji drobin powstających podczas eksploatacji ogumienia i klocków hamulcowych. Norma EURO 7 ma również wprowadzić limity emisji mikroplastiku.

Emisja spalin EURO – czy samochody ciężarowe mogą poruszać się po strefach ekologicznych?

Wszystkie pojazdy, w tym samochody ciężarowe, muszą spełniać określone normy emisji spalin i posiadać odpowiednią plakietkę ekologiczną, jeśli „chcą” wjechać do strefy ekologicznej. Rodzaj wymaganej plakietki (zielona, żółta, czerwona) zależy od poziomu emisji spalin danego pojazdu.

Samochody ciężarowe z silnikami wysokoprężnymi muszą spełniać normę emisji spalin EURO 4 lub wyższą, aby otrzymać zieloną plakietkę, która umożliwia wjazd do większości stref ekologicznych. Samochody ciężarowe spełniające niższe normy emisji spalin mogą być wykluczone z wjazdu do niektórych lub wszystkich stref ekologicznych, co jest uzależnione od lokalnych przepisów.

Emisja spalin EURO – jak sprawdzić?

Kierowcy, którzy planują podróż do Niemiec, powinni sprawdzić, czy ich auto spełnia ustalone normy emisji spalin. Na internetowych forach często pada pytanie: „gdzie w dowodzie rejestracyjnym jest emisja spalin”? Otóż, taką informację można znaleźć w rubryce „adnotacje urzędowe”, ale warto zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu dane, mają wpisane w dowodzie rejestracyjnym jedynie nowsze samochody, które pierwszy proces rejestracji przeszły nie wcześniej niż w 2018 roku. Informacje dotyczące emisji spalin można znaleźć również w Karcie Pojazdu oraz na stronie internetowej www.historiapojazdu.gov.pl. Normę emisji spalin EURO można również znaleźć w innych dokumentach związanych z pojazdem, takich jak np. certyfikat EURO, wyciąg ze świadectwa homologacji, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, świadectwo zgodności, zaświadczenie o zgodności CE.

Naklejka – emisja spalin

W Niemczech obowiązują obecnie trzy kolory plakietek ekologicznych, które są wykorzystywane do identyfikacji pojazdów w zależności od ich poziomu emisji spalin:

    • zielona plakietka – oznacza, że pojazd spełnia najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin; pojazdy z zieloną plakietką mają najmniejszy wpływ na zanieczyszczenie powietrza i są dopuszczone do wjazdu do większości niemieckich stref ekologicznych;
    • żółta plakietka – oznacza średni poziom emisji spalin; pojazdy z żółtą plakietką spełniają średnie wymagania dotyczące emisji spalin i mają ograniczony dostęp do niektórych stref ekologicznych;
    • czerwona plakietka – reprezentuje najniższy poziom i oznacza wysoką emisję spalin; pojazdy z czerwoną plakietką mają znaczny wpływ na zanieczyszczenie powietrza i zwykle są wykluczone z większości stref ekologicznych.

Obecnie większość niemieckich stref ekologicznych wymaga posiadania zielonej plakietki, co oznacza, że pojazdy muszą spełniać najbardziej restrykcyjne normy emisji spalin. Z biegiem czasu normy te stają się coraz bardziej rygorystyczne, co sprawia, że starsze samochody osobowe i ciężarówki, mogą mieć w przyszłości problem z poruszaniem się po niemieckich aglomeracjach.

Plakietka ekologiczna w Niemczech – jak ją zdobyć?

Plakietki można nabyć online lub w różnych punktach, w tym przy granicy polsko-niemieckiej oraz w Niemczech w instytucjach takich jak TÜV, DEKRA oraz autoryzowane warsztaty samochodowe. Koszt plakietki to około 5 euro, ale warto pamiętać o dodatkowych wydatkach związanych z np. z jej wysyłką i obsługą. Czy każdy pojazd musi mieć plakietkę ekologiczną?

Istnieją pewne wyjątki od obowiązku posiadania plakietki. Dotyczą one motocykli, pojazdów rolniczych, samochodów policyjnych, strażackich oraz karetek. Ponadto pojazdy posiadające niebieską kartę parkingową UE dla osób niepełnosprawnych mogą wjechać bez plakietki do wybranych stref ekologicznych na terenie Niemiec.

Emisja spalin w Niemczech – jakie kary grożą za wjazd do strefy ekologicznej bez plakietki?

Za wjazd do strefy ekologicznej w Niemczech bez wymaganej plakietki ekologicznej grozi kara finansowa. Aktualnie mandat za takie wykroczenie wynosi 100 euro. Warto pamiętać, że wysokość kary jest stała, niezależnie od tego, czy pojazd spełnia normy czystości spalin wymagane w danej strefie, czy nie. Strefy ekologiczne są wyraźnie oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi, więc trudno wytłumaczyć służbom, że nie zauważyliśmy, że wjeżdżamy na teren z ograniczeniem emisji spalin. Tego rodzaju wykroczenie jest bardzo poważnie traktowane przez niemieckie władze.

Przeczytaj także: Prawo pracy a kierowca w Niemczech – co musisz wiedzieć?