Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Cysterna to urządzenie transportowe, które może przewozić ciecze, o pojemności powyżej 450 litrów, przy czym rodzaj cysterny oraz rodzaj ładunku, są ściśle określone wg przepisów.

Przewóz oraz pracę cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych, regulują:

1. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189)

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367)

3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Dz.U. 2022 poz. 1715)

Przewóz cieczy może odbywać się w cysternach — pojazdach o specjalnych cechach konstrukcyjnych, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, typu:

1. AT (przeznaczony do przewozu paliwa zapalnego (o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60°C) oraz gazów palnych w cysternach stałych, kontenerach- cysternach do przewozu towarów niebezpiecznych)

2. FL (przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temp. zapłonu nie wyższej niż 60°C, do przewozu gazów palnych, przeznaczony do przewozu nadtlenku wodoru) jest wyposażony w dużo więcej zabezpieczeń niż typ AT.

Konstrukcja pojazdów typu FL ma znacznie więcej wymogów związanych z konstrukcją niż pojazdy typu AT:

Podsumowując pojazdem typu FL (z wieloma dodatkowymi zabezpieczeniami), można przewozić towary niebezpieczne, odpowiednie dla pojazdów AT, ale odwrotnie nie wolno.

cysterna transport cieczy

Co oznacza kod cysterny?

Ze względu na różne konstrukcje, cysterny mają przypisany czterocyfrowy kod, w którym zostały zakodowane takie informacje jak typ, ciśnienie powietrza, otwory i zawory/urządzenia powietrza. Kody odpowiadają określonym poziomom bezpieczeństwa. Kod cysterny umożliwia precyzyjne dopasowanie pojazdu do przewodu cieczy wg parametrów.

Procedury bezpieczeństwa podczas załadunku i rozładunku cieczy

Bezpieczeństwo ludzi, środowiska, w ruchu lądowym, oraz w trakcie przewozu i rozładunku cieczy jest najważniejszym elementem, dlatego wymogi bezpieczeństwa podczas załadunku i rozładunku cieczy (zwłaszcza niebezpiecznych) czy wybuchowych, muszą być restrykcyjne przestrzegane:

Kwalifikacje i szkolenia kierowców cystern

Aby, móc pracować jako kierowca i prowadzić pojazd typu cysterna do przewozu towarów niebezpiecznych, kierowca musi:

Uprawnienia dla kierowców cystern są wydawane na okres 5 lat. Uprawnienia można odnowić w ostatnim roku, ponownie, w tym celu należy ukończyć po raz kolejny kurs podstawowy oraz od nowa zdać egzaminy państwowe. Organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących kursy jest marszałek województwa.

Kontrole techniczne i przeglądy cystern

Badania techniczne badanie pojazdu ADR i przeglądy okresowe cysterny wykonuje się raz w roku, w zakładzie diagnostycznym uprawnionym do tego typu badań przez Transportowy Dozór Techniczny, który podlega ministrowi do spraw transportu. Spis tego typu jednostek, uprawnionych do wykonywania badań okresowych cysterny, znajdują się w Oddziałach Terenowych TDT.

Wymagania dotyczące etykietowania i oznakowania cystern z cieczami niebezpiecznymi

Cysterna musi być oznakowana tablicami koloru pomarańczowego (z czarną obwódką i oznaczeniami UN), czerwonego (z rysunkiem pożar) oraz białego (z rysunkiem ryby i drzewa), czyli tablicami ostrzegawczymi bez numerów, tablicami ostrzegawczymi z numerami i nalepkami ostrzegawczymi. Umieszczenie w zależności od tego, czy cysterna przewozi jedną niebezpieczną ciecz, czy różne. Oznakowania są najczęściej umieszczane z przodu tyłu oraz wzdłuż osi cysterny.

Kierowca z uprawnieniami ADR — czy warto podjąć się tej pracy?

Na polskim rynku pracy kierowcy ciężarówek są poszukiwani przez pracodawców, którzy oferują bardzo korzystne stawki, zwłaszcza dla kierowców, którzy posiadają uprawnienia na prowadzenie pojazdów ADR. Z pewnością jest to ciekawy i perspektywiczny zawód dla wielu Polaków.

Przeczytaj także: Pojazd specjalny — jakie warunki powinien spełniać?