Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

mandat drogowy w niemczech

Mandaty drogowe dla kierowców ciężarówek w Niemczech – aktualne stawki

Zarówno Polska, jak i Niemcy mają własne krajowe kodeksy drogowe, które regulują zachowanie uczestników ruchu drogowego, wymogi dotyczące pojazdów i wiele innych kwestii związanych z ruchem drogowym. Chociaż oba kraje są członkami Unii Europejskiej i wiele przepisów jest zharmonizowanych na poziomie unijnym, nadal istnieją pewne różnice w regulacjach, które trzeba znać, jeśli chce się jeździć zawodowo u naszego zachodniego sąsiada. Co grozi za przekroczenie prędkości w Niemczech ciężarówką? Co, gdy kierowca wydłuży czas pracy? Zachęcamy do lektury!

Dopuszczalne prędkości dla ciężarówek w Niemczech

Niemieckie drogi krajowe i autostrady słyną z wysokiej jakości, dobrego oznakowania i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Pojazd sunie po nich tak gładko, że aż chce się mocniej docisnąć pedał gazu. Niestety – kierowcy ciężarówek muszą bardzo uważać, by nie przekroczyć dopuszczalnej prędkości. Na autostradach i trasach federalnych dla pojazdów ciężarowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Na drogach poza terenem zabudowanym samochody ciężarowe o masie do 7,5 t mogą jeździć z maksymalną prędkością 80 km/h, natomiast te cięższe – tylko do 60 km/h.

Taryfikator mandatów dla ciężarówek – Niemcy 2023

Aktualne kary za przekroczenie dozwolonej prędkości przez samochody ciężarowe o masie większej niż 3,5 tony w terenie zabudowanym:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h:

 

 • Mandat: 40 €
 • Punkty karne: Brak
 • Zakaz prowadzenia: Brak

Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h:

  • Mandat: 60 €
  • Punkty karne: Brak
  • Zakaz prowadzenia: Brak

Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h:

  • Mandat: 160 €
  • Punkty karne: 1
  • Zakaz prowadzenia: Brak

Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h:

  • Mandat: 175 €
  • Punkty karne: 1
  • Zakaz prowadzenia: Brak

Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h:

  • Mandat: 235 €
  • Punkty karne: 2
  • Zakaz prowadzenia: 1 miesiąc

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h:

  • Mandat: 340 €
  • Punkty karne: 2
  • Zakaz prowadzenia: 1 miesiąc

Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h

  • Mandat: 560 €
  • Punkty karne: 2
  • Zakaz prowadzenia: 2 miesiące

Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h:

  • Mandat: 700 €
  • Punkty karne: 2
  • Zakaz prowadzenia: 3 miesiące

Przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h:

  • Mandat: 800 €
  • Punkty karne: 2
  • Zakaz prowadzenia: 3 miesiące

Jazda podczas skręcania w prawo w terenie zabudowanym z prędkością większą niż pieszy:

  • Mandat: 70 €
  • Punkty karne: 1
  • Zakaz prowadzenia: Brak

Aktualne kary za przekroczenie dozwolonej prędkości przez samochody ciężarowe o masie większej niż 3,5 tony poza obszarem zabudowanym:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h:

 • Mandat: 30 €
 • Punkty karne: Brak
 • Zakaz prowadzenia: Brak

Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h:

  • Mandat: 50 €
  • Punkty karne: Brak
  • Zakaz prowadzenia: Brak
    

Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h:

  • Mandat: 140 €
  • Punkty karne: 1
  • Zakaz prowadzenia: Brak

Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h:

  • Mandat:150 €
  • Punkty karne: 1
  • Zakaz prowadzenia: Brak

Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h:

  • Mandat: 175 €
  • Punkty karne: 1
  • Zakaz prowadzenia: Brak

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h:

  • Mandat: 255 €
  • Punkty karne: 2
  • Zakaz prowadzenia: 1 miesiąc

Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h:

  • Mandat:480 €
  • Punkty karne: 2
  • Zakaz prowadzenia: 1 miesiąc

Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h:

  • Mandat: 600 €
  • Punkty karne: 2
  • Zakaz prowadzenia: 2 miesiące

Przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h:

  • Mandat: 700 €
  • Punkty karne: 2
  • Zakaz prowadzenia: 3 miesiące

Złamanie zakazu jazdy ciężarówek – jaki mandat nam grozi?

W Niemczech obowiązuje zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz dla samochodów ciężarowych z przyczepą w niektóre dni, głównie w weekendy i święta, w określonych godzinach (zazwyczaj od 0:00 do 22:00). Zakaz ten dotyczy głównie autostrad i niektórych dróg krajowych. Za nieprzestrzeganie powyższych przepisów policja ma prawo ukarać kierowcę mandatem w wysokości 120 €, a osoba zlecająca przewóz może się spodziewać grzywny w kwocie 570 €.

Mandaty w Niemczech na autostradzie

Jeśli chodzi o mandaty otrzymywany przez kierowców ciężarówek na autostradzie, to najczęściej dotyczą one niezachowania właściwego odstępu od innego auta. Z jaką karą trzeba się liczyć? Wygląda to następująco:

Niezachowanie odstępu minimalnego 50 m przy prędkości większej niż 50 km/h na autostradzie federalnej:

 • Mandat: 80 €
 • Punkty karne: 1
 • Zakaz prowadzenia pojazdów: Brak

Niezachowanie odstępu przy prędkości poniżej 80 km/h:

 • Mandat: 25 €
 • Punkty karne: Brak
 • Zakaz prowadzenia pojazdów: Brak

Niezachowanie odstępu ze spowodowaniem zagrożenia:

 • Mandat: 30 €
 • Punkty karne: Brak
 • Zakaz prowadzenia pojazdów: Brak

Niezachowanie odstępu ze spowodowaniem uszkodzenia:

 • Mandat: 35 €
 • Punkty karne: Brak
 • Zakaz prowadzenia pojazdów: Brak

A ile zapłaci kierowca zawodowy przyłapany na wydłużeniu czasu pracy poza wyznaczone godziny?

Skrócenie czasu wolnego od pracy o 1 godzinę:

 • Mandat:30 €

Skrócenie czasu wolnego od pracy do maks. 3 godzin:

 • Mandat dla kierowcy: 30 €
 • Mandat dla firmy transportowej: 90 €

Skrócenie czasu wolnego od pracy o więcej niż 3 godziny za każdą rozpoczętą godzinę:

 • Mandat dla kierowcy: 60 €
 • Mandat dla firmy transportowej: 180 €

Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu do 15 minut:

 • Mandat dla kierowcy: 30 €
 • Mandat dla firmy transportowej: 90 €

Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu o więcej niż 15 minut / za każde rozpoczęte 15 minut:

 • Mandat dla kierowcy: 60 €
 • Mandat dla firmy transportowej: 180 €

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 1 godziny:

 • Mandat: 30 €

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 2 godzin:

 • Mandat dla kierowcy: 30 €
 • Mandat dla firmy transportowej: 90 €

Co grozi kierowcy zawodowemu, który nie płaci mandatów? Jeśli mandat nie zostanie opłacony w określonym terminie, dłużnik może otrzymać oficjalne wezwanie do zapłaty (Mahnbescheid). W przypadku opóźnienia w płatności dodatkowe koszty administracyjne i odsetki mogą zostać doliczone do pierwotnej kwoty mandatu. Jeśli mandat nadal nie zostanie opłacony po otrzymaniu Mahnbescheid, sprawę można przekazać do komornika, który będzie miał prawo do podjęcia środków egzekucyjnych, takich jak zajęcie wynagrodzenia, środków na koncie bankowym czy innych składników majątku. W skrajnych przypadkach, jeśli dłużnik systematycznie unika płacenia mandatu i innych długów, może zostać wydany nakaz aresztowania. Nakaz ten służy zwykle jako środek nacisku, by skłonić dłużnika do zapłaty należności.