Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Praca na Gewerbe w Niemczech. Jak wygląda praca na własnej działalności?

Są osoby, które nie wyobrażają sobie pracy na etacie czy też utrzymywania się z pojedynczych, nieregularnych zleceń. Zwykle decydują się one na założenie własnej działalności gospodarczej, co pozwala im dopasować czas i charakter pracy do indywidualnych potrzeb. Z takiej możliwości często korzystają również kierowcy zawodowi, zwłaszcza jeśli dysponują własnym autem. Jak wygląda samozatrudnienie w Niemczech? Co to jest Gewerbe?

Własna działalność w Niemczech. Co to znaczy Gewerbe?

Gewerbe to po prostu zarejestrowana działalność gospodarcza. Rejestracja Gewerbe jest wymagana dla większości form samozatrudnienia i prowadzenia własnej firmy w Niemczech, z wyjątkiem wolnych zawodów, takich jak lekarze, prawnicy, architekci, artyści czy niektórzy doradcy i konsultanci, którzy podlegają odrębnym regulacjom.

Jak założyć Gewerbe w Niemczech?

Aby zarejestrować Gewerbe, należy złożyć wniosek w lokalnym urzędzie zajmującym się sprawami gospodarczymi (Gewerbeamt lub Ordnungsamt) w miejscu zamieszkania lub planowanej działalności firmy. Proces ten wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego i może wiązać się z koniecznością przedstawienia dodatkowych dokumentów, takich jak dowód tożsamości czy pozwolenie na pobyt (dla obcokrajowców). Po zarejestrowaniu Gewerbe przedsiębiorca zostaje automatycznie zgłoszony do Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) i podlega opodatkowaniu. Otrzymuje również numer identyfikacji podatkowej, którym posługuje się przy wystawianiu faktur i rozliczeniach z fiskusem.

Gewerbe w Niemczech. Opłaty, na które trzeba się przygotować

Koszt rejestracji Gewerbe różni się w zależności od miasta i może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu euro. Zwykle jest to przedział od 15 do 65€. Po zarejestrowaniu działalności konieczne jest również prowadzenie księgowości i regularne składanie deklaracji podatkowych. Jeśli przedsiębiorca nie chce zajmować się księgowością samodzielnie, należy skorzystać z pomocy profesjonalisty, co podnosi koszt prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Praca na na własny rachunek w Niemczech wymaga również zapoznania się z tamtejszym systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, gdyż samozatrudnienie wiąże się z obowiązkiem opłacania tego typu składek.

Gewerbe – składki przedsiębiorcy

Każda firma działająca w Niemczech musi płacić podatki i odprowadzać składki, a wysokość tych opłat zależy od rozmiaru i charakteru działalności gospodarczej. Przedsiębiorca na samozatrudnieniu musi liczyć się z następującymi opłatami:

 • podatek dochodowy,
 • podatek od działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenie społeczne (zdrowotne i pielęgnacyjne, rentowe,od bezrobocia,
 • opłata za członkostwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej,
 • podatek VAT (jeśli roczny obrót firmy przekracza 22 000 €).

   

   

Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to przedsiębiorca może wybrać między ubezpieczeniem prywatnym a ustawowym. Warto porównać obie opcje i wybrać najkorzystniejszą dla siebie. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe i nie można z niego zrezygnować.

Co dla niemieckich urzędników oznacza „samozatrudnienie”?

Niemiecki fiskus ma trochę inną definicję samozatrudnienia niż polski. W naszym kraju powszechną praktyką jest zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale pracowanie „pod dyktando” innego przedsiębiorstwa. Tymczasem u naszych zachodnich sąsiadów o samozatrudnieniu mówimy, gdy:

 • przedsiębiorca sam decyduje o tym gdzie, kiedy, jak i w jakich godzinach pracuje,
 • nikt nie kontroluje przedsiębiorcy w miejscu pracy,
 • przedsiębiorca pracuje z wykorzystaniem prywatnych sprzętów, urządzeń, materiałów,
 • przedsiębiorca ma więcej niż jednego zleceniodawcę,
 • jednostką rozliczeniową nie są przepracowane godziny a wytwór/efekt pracy przedsiębiorcy.

   

   

Jeżeli niemieccy urzędnicy stwierdzą, że samozatrudnienie jest tylko pozorne, a tak naprawdę przedsiębiorca wykonuje pracę dla jednego zleceniodawcy, który tę pracę nadzoruje i reguluje, to taki przedsiębiorca automatycznie zostanie uznany za pracownika, a pracodawca (zleceniodawca) zostanie zobowiązany do zapłaty wszystkich zaległych podatków i składek, które wynikają z ustawowego stosunku pracy. Może się też zdarzyć, że sam przedsiębiorca zostanie ukarany grzywną za wykroczenie.

Jakie dane muszą znaleźć się na fakturze, którą wystawia osoba na samozatrudnieniu?

Praca na Gewerbe wiąże się z koniecznością wystawiania faktur. Jakie dane musi zawierać taki dokument?

 • Adres firmy i adres zleceniodawcy,
 • NIP,
 • numer faktury,
 • rodzaj czynności lub zlecenia,
 • rozliczenie kwoty faktury,
 • VAT w wysokości 19 % lub klauzulę, że jako drobny przedsiębiorca jest się zwolnionym z VAT-u. Ma to miejsce, gdy w ciągu roku obrót firmy jest nie wyższy niż 22 000€.

Jak zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech? W tym celu trzeba złożyć odpowiedni formularz w urzędzie Gewerbeamt, który zajmował się rejestracją działalności. W formularzu należy podać datę zakończenia działalności firmy. Urząd wyrejestruje ją z ewidencji na podstawie złożonych dokumentów. Należy też sprawdzić, czy wszystkie zobowiązania finansowe wobec fiskusa zostały uregulowane.

Przeczytaj także: Jak aplikować o Kindergeld w Niemczech?