Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Versicherungsnummer

Spis treści:Praca w Niemczech dla wielu osób jest szansą na wyższe zarobki i szybszy rozwój zawodowy, co z pewnością ma wpływ na ogólny komfort życia. Imigranci w pierwszej kolejności szukają stabilnego zatrudnienia, a kiedy już je mają – rozglądają się za pokojem lub mieszkaniem do wynajęcia. Kolejną formalnością, której trzeba dopełnić, jest zdobycie Versicherungsnummer. Co to takiego? Zapraszamy do lektury!

Versicherungsnummer – co to jest?

Versicherungsnummer to niemiecki odpowiednik numeru ubezpieczenia społecznego. Jest to unikalny numer identyfikacyjny przypisany każdej osobie zarejestrowanej w niemieckim systemie ubezpieczeń społecznych. Używa się go do celów administracyjnych w kontekście ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, a także innych świadczeń socjalnych. Versicherungsnummer jest niezbędny przy załatwianiu różnych formalności związanych z zatrudnieniem, opłacaniem składek, a także korzystaniem z usług opieki zdrowotnej w Niemczech. Numer ten jest przydzielany przez Deutsche Rentenversicherung, czyli Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych, i towarzyszy osobie przez całe życie zawodowe i emerytalne. Warto zaznaczyć, że terminy Sozialversicherungsnummer i Versicherungsnummer często są używane zamiennie, ale w rzeczywistości odnoszą się do tego samego, czyli numeru ubezpieczenia społecznego w Niemczech.

Jak uzyskać Sozialversicherungsnummer?

Numer ubezpieczenia społecznego jest automatycznie przydzielany przy podejmowaniu pierwszego zatrudnienia w Niemczech. Wówczas pracodawca ma obowiązek zgłosić nowego pracownika do systemu ubezpieczeń społecznych, co inicjuje proces przyznania Sozialversicherungsnummer. Nieco inaczej wygląda to w przypadku osób będących na samozatrudnieniu. W takiej sytuacji należy zgłosić się do do najbliższego urzędu Deutsche Rentenversicherung lub do urzędu pracy, złożyć odpowiedni wniosek i uzupełnić go o wskazane przez urzędnika dokumenty. Po zaakceptowaniu wniosku numer ubezpieczenia społecznego zostanie przesłany pocztą na adres zamieszkania w formie karty ubezpieczenia społecznego.

Jakie dane zawiera Versicherungsnummer?

Versicherungsnummer składa się z daty urodzenia osoby ubezpieczonej, pierwszych liter jej nazwiska oraz numeru seryjnego, który zawiera informacje o płci. Wszystkie te elementy razem tworzą unikalny kod, który identyfikuje każdą osobę w systemie ubezpieczeń. Versicherungsnummer nie traci ważności. Jeśli ktoś zdecyduje się na opuszczenie Niemiec, ale po latach wróci do tego kraju w celach zarobkowych, wciąż będzie korzystać z raz nadanego Versicherungsnummer.

Czy i jak zmiana pracodawcy wpływa na Versicherungsnummer?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Versicherungsnummer przyznawany jest raz na całe życie, a zmiana pracodawcy nie ma na niego żadnego wpływu. Jeśli pracownik zmienił miejsce zatrudnienia, to nowy szef, przy wypełnianiu dokumentów, skorzysta z numeru, który już istnieje. W ten sposób niemiecki urząd może śledzić historię ubezpieczeń podatnika niezależnie od tego, jak aktualnie zarabia on na życie.

Czy pracownik musi mieć dowód ubezpieczenia zawsze przy sobie?

W Niemczech nie jest wymagane, aby pracownik zawsze miał przy sobie dowód ubezpieczenia społecznego. Należy jednak przedstawić Versicherungsnummer każdemu nowemu pracodawcy, aby ten mógł prawidłowo wprowadzić dane pracownika do systemu. Po zakończeniu procesu rejestracji pracownik zwykle przechowuje swoją kartę ubezpieczenia w bezpiecznym miejscu i okazuje ją tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na przykład przy kolejnej zmianie miejsca pracy lub w innych formalnych sytuacjach, które wymagają potwierdzenia statusu ubezpieczeniowego. Gdzie znaleźć swój Versicherungsnummer? Numer ubezpieczenia społecznego widnieje na kwitku od wypłaty lub piśmie od ubezpieczyciela emerytalnego.

Praca jako kierowca zawodowy w Niemczech

Nasza agencja – Delta HR – pomaga w nawiązywaniu współpracy między kierowcami zawodowymi z Polski, Białorusi i Ukrainy a firmami transportowymi z Niemiec. Nasza baza ogłoszeń liczy dziesiątki zweryfikowanych ofert pracy na różne zestawy pojazdów – samochody ciężarowe, chłodnie, plandeki, autobusy, cysterny, betoniarki i wiele innych. Proponujemy pracę w różnych systemach jazdy i z polskim dyspozytorem. Zatrudniamy zarówno początkujących, jak i doświadczonych kierowców zawodowych z prawem jazdy kategorii C oraz C+E. Zajmujemy się też formalną obsługą zatrudnienia. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Przeczytaj także: Jakie badania dla kierowców zawodowych są obowiązkowe?