Praca w Niemczech dla kierowców kat. C i C+E, +48 500 555 289 lub +48 500 555 282

Załadunek towaru na ciężarówkę

Spis treści:W branży transportowej często można spotkać się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy załadunku lub rozładunku towaru. Temat ten stanowi ciekawe pole do dyskusji, ponieważ wchodzimy w obszar dotyczący obowiązków służbowych kierowcy oraz jego ewentualnej odpowiedzialności za materiał uszkodzony w czasie załadunku/rozładunku. Kto tak naprawdę powinien brać udział w wymienionych wyżej czynnościach?

Kto odpowiada za załadunek i rozładunek towaru?

Zgodnie z przepisami prawa przewozowego, odpowiedzialność za załadunek towaru oraz jego właściwe zabezpieczenia na czas transportu, leży po stronie nadawcy. Z kolei za rozładunek towaru odpowiedzialny jest odbiorca. Od tej reguły są jednak wyjątki i wynikają one z indywidualnych ustaleń obu stron umowy. W związku z tym zdarza się, że to kierowca, jako przedstawiciel przewoźnika, musi zająć się rozładunkiem towaru. Bywa też tak, że jest on tylko osobą nadzorującą tę czynność.

Odpowiadając na pytanie, czy kierowca ma obowiązek rozładować towar, należy więc rzec – to zależy. Zależy od polityki wewnętrznej firmy transportowej, od ustaleń zawartych w umowie przewozu oraz od lokalnych regulacji i standardów branżowych. Tak czy inaczej, kierowca zwykle bierze udział w załadunku i rozładunku towarów. Nawet jeśli nie jest osobą aktywną, musi dopilnować, czy obie te czynności odbywały się w zgodzie z przyjętymi wytycznymi.

Kto odpowiada za załadunek i rozładunek towaru w niemieckim prawie transportowym?

Nasza firma – Delta HR – niemiecki rynek transportowy zna od podszewki. W końcu od lat zajmujemy się rekrutacją kierowców zawodowych dla przewoźników prowadzących swoją działalność na terenie Niemiec. Jak kwestia załadunku i rozładunku towaru wygląda za naszą zachodnią granicą? Kto ma obowiązek rozładunku samochodu? W zasadzie obowiązują takie same zasady jak w Polsce.

Zgodnie z artykułem 412(1) niemieckiego Kodeksu Handlowego, to nadawca jest odpowiedzialny za bezpieczne załadowanie, rozmieszczenie, zabezpieczenie oraz rozładunek towaru. Przewoźnik nie jest zobowiązany do sprawdzania poprawności załadunku dokonanego przez nadawcę, chyba że jest świadomy ewentualnych nieprawidłowości, które mogą prowadzić do uszkodzenia towaru. W takim przypadku musi niezwłocznie powiadomić nadawcę o problemie. Strony mogą także umownie przypisać obowiązki załadunku i rozładunku przewoźnikowi, co jest często spotykaną praktyką. Z kolei przewoźnik może te obowiązki scedować na kierowcę.

Czy kierowcy są odpowiedzialni za szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku towaru w Niemczech?

Kierowca podczas załadunku i rozładunku towaru ma obowiązek nadzorować, czy proces ten odbywa się prawidłowo i interweniować w przypadku, gdy jakiekolwiek działanie, wzbudzi jego wątpliwości. Jednak odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku załadunku/rozładunku towaru najczęściej spoczywa na przewoźniku, czyli firmie transportowej, która dany przewóz realizuje. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy kierowca dobrowolnie pomaga przy załadunku/rozładunku, mimo że te czynności nie należą do jego obowiązków służbowych. Wówczas kierowca wykracza poza swoje kompetencje, co może skutkować współodpowiedzialnością za powstałe szkody. Wszystkie te kwestie powinny być jednak zawarte w umowie między pracodawcą a kierowcą.

Jak uniknąć problemów związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów w Niemczech?

Aby uniknąć problemów związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów, najważniejsze jest dokładne zaplanowanie całego procesu oraz zastosowanie się do obowiązujących standardów i procedur. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że wszystkie osoby zaangażowane w proces załadunku i rozładunku, są odpowiednio przeszkolone i świadome swoich obowiązków. Szkolenie to powinno obejmować zarówno techniki postępowania z różnymi rodzajami materiałów, jak i naukę przepisów i standardów regulujących te czynności. Istotne jest także stosowanie właściwego sprzętu, który nie tylko ułatwi prace załadunkowe/rozładunkowe, ale również zabezpieczy ładunek przed uszkodzeniem. Ponadto zaleca się, aby przebieg czynności, takich jak załadunek i rozładunek, były jasno określone w umowach przewozowych. Dzięki temu w przypadku wystąpienia szkód łatwiej jest ustalić, która strona ponosi za nie odpowiedzialność.

Czy kierowca może odmówić załadunku i rozładunku towaru, jeśli czynności te nie są określone w umowie?

Kierowca bez odpowiedniego przeszkolenia oraz przyzwolenia ze strony pracodawcy nie powinien zajmować się załadunkiem i rozładunkiem towaru, jeśli te czynności nie są wyraźnie określone w umowie przewozu. Jedynym jego obowiązkiem w takiej sytuacji jest kontrola poprawności przebiegu obu tych procesów.

Szukasz pracy jako kierowca zawodowy w Niemczech? Skontaktuj się z naszymi doradcami, a z pewnością znajdziemy ofertę, która pozwoli Ci rozwinąć skrzydła w tej branży. Nieważne, czy znasz język niemiecki, czy nigdy nie miałeś z nim styczności. Oferujemy pracę z polskimi dyspozytorami i na elastycznie dobranych warunkach, żebyś mógł pogodzić życie prywatne z zawodowym.

Przeczytaj także: Jak prawidłowo załadować chłodnię?